10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat

10. Z czego możemy się cieszyć?

July 28, 2020 Alicja Kotłowska, dyrektor Instytutu Demokracji, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego Season 1 Episode 10
10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat
10. Z czego możemy się cieszyć?
Chapters
3:07
Ekologia
7:22
Współpraca naukowa
13:09
Firmy farmaceutyczne
15:01
Higiena
19:30
Empatia
21:17
Co nas wzmocni?
10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat
10. Z czego możemy się cieszyć?
Jul 28, 2020 Season 1 Episode 10
Alicja Kotłowska, dyrektor Instytutu Demokracji, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego

Staramy się odnaleźć pozytywne aspekty zmian. W tym podkaście dowiecie się o wpływie pandemii na świadomość ekologiczną (3.10), o bezprecedensowej współpracy naukowej (7.25), o pozytywnej postawie firm farmaceutycznych (13.10), zmianach w higienie osobistej (15.00), o tolerancji i duchu wspólnotowym (19.10) Podsumowując, co nas nie zabije to nas wzmocni (21.10) 

Show Notes Chapter Markers

Staramy się odnaleźć pozytywne aspekty zmian. W tym podkaście dowiecie się o wpływie pandemii na świadomość ekologiczną (3.10), o bezprecedensowej współpracy naukowej (7.25), o pozytywnej postawie firm farmaceutycznych (13.10), zmianach w higienie osobistej (15.00), o tolerancji i duchu wspólnotowym (19.10) Podsumowując, co nas nie zabije to nas wzmocni (21.10) 

Ekologia
Współpraca naukowa
Firmy farmaceutyczne
Higiena
Empatia
Co nas wzmocni?