10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat

2. Czy można było przewidzieć pandemię Covid-19?

July 28, 2020 Alicja Kotłowska, dyrektor Instytutu Demokracji, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego Season 1 Episode 2
10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat
2. Czy można było przewidzieć pandemię Covid-19?
Show Notes Chapter Markers

Czy nikt nie ostrzegał przed groźbą nowej choroby? (5.10) Dlaczego kraje nie były przygotowane na walkę z nowym wirusem? (9.50)

Czerwony alarm
Brak przygotowania rządów