10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat

1. Skąd się biorą pandemie?

July 28, 2020 Alicja Kotłowska, dyrektor Instytutu Demokracji, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego Season 1 Episode 1
10 Prawd o Pandemii. Jak pandemia Covid-19 zmieniła świat
1. Skąd się biorą pandemie?
Show Notes Chapter Markers

Dlaczego epidemie są coraz częstsze? Dlaczego Pandemia Covid -19 jest inna niż dotychczasowe epidemie? Jaki jest związek pomiędzy epidemiami a globalizacją, urbanizacją (13.20) oraz degradacją środowiska? (19.20) Co Covid-19 zniszczył przez pierwsze sześć miesięcy? (24.00)

Urbanizacja
Degradacja środowiska
Plony pandemii